Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 22 april 2018
Tijd T/U Team Tegen team
14:30 Uit Heren 2 Mixed Hockey Club Leeuwarden H2 (O)

zaterdag 12 mei 2018
Tijd T/U Team Tegen team
09:30 Thuis Jongens 8E1 Mixed Hockey Club Leeuwarden J8E1
Strafcommissie 
 
De strafcommissie bestaat uit drie leden, Theo Lieberom, Rob den Besten en Paul Perey.
 
De doelstelling van deze commissie, die is gericht op SPORTIVITEIT en RESPECT meer dan op straffen, luidt:
"Het bevorderen van het respectvol omgaan met elkaar van alle leden en belangstellenden in en buiten de vereniging".
 
De beleidslijn die we hebben uitgezet heeft betrekking op:
  1. Gedrag op het terrein van MHC Dash dat niet getolereerd / geaccepteerd kan worden;
  2. Het niet nakomen van verplichtingen welke het lidmaatschap van een vereniging met zich meebrengen;
  3. Gele en rode kaarten die aan spelers/speelsters van MHC Dash worden uitgereikt.
 
ad 1. Bij gedrag dat niet getolereerd / geaccepteerd kan worden kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: schelden, slaan, ruzie maken, vernielingen, misbruik van faciliteiten van de club, sexuele intimidatie, onverantwoord alcoholgebruik, opzettelijk gevaarlijk spel, enz.
Wij hopen daarvoor als commissie niet in actie te hoeven komen, maar dat kan alleen als we ons zowel binnen als buiten het veld correct gedragen. Het goede voorbeeld geven door jong en oud is hiervoor het sleutelwoord.
Indien leden, onverhoopt, "niet wenselijk gedrag" vertonen zullen ze zich bij de strafcommissie moeten verantwoorden, die vervolgens het bestuur adviseert over het toepassen van een sanctiemaatregel.
 
ad 2. Bij het niet nakomen van verplichtingen welke het lidmaatschap van de vereniging MHC Dash met zich meebrengen kan, op voorspraak van het bestuur, de strafcommissie ingeschakeld worden. Hierbij dient met name gedacht te worden aan het niet komen opdagen als scheidsrechter.
 
ad 3. Regels met betrekking tot gele en rode kaarten zijn van de KNHB. De strafcommissie gaat hier als volgt mee om:
  • Iedere gegeven kaart of verwijdering uit een wedstrijd wordt geregistreerd bij de strafcommissie, via de secretaris;
  • De overtreder èn de coach dienen altijd direct na het gebeuren een mailreactie te sturen naar het wedstrijdsecretariaat (met een afschrift aan de TC) met daarin tekst en uitleg over het gebeurde en over de gevolgen daarvan;
  • Bij een 2e gele kaart (tijdelijke verwijdering) kan een gesprek volgen tussen de overtreder en de strafcommissie. De ernst van de overtreding is hierin bepalend of er een gesprek volgt;
  • Bij een 3e gele kaart en in alle gevallen dat er een rode kaart is gegeven, volgt er na advies van het bestuur gesprek tussen overtreder en strafcommissie;
  • Geldboetes die de KNHB voor overtredingen oplegt aan MHC Dash, worden vanaf de B-jeugd op de overtreder verhaald.

Als alle leden en belangstellenden voor een sportief en plezierig seizoen zorgen, waarin normen, waarden en respect de boventoon voeren, zal de strafcommissie maar weinig in actie hoeven te komen.
 
Namens de strafcommissie,
Theo Lieberom
 
Teams
Goudsponsor
Zilversponsor
Bronssponsor