Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 22 april 2018
Tijd T/U Team Tegen team
14:30 Uit Heren 2 Mixed Hockey Club Leeuwarden H2 (O)

zaterdag 12 mei 2018
Tijd T/U Team Tegen team
09:30 Thuis Jongens 8E1 Mixed Hockey Club Leeuwarden J8E1
Arbitrage 
 
Arbitrage is een zeer belangrijk onderdeel van de hockeysport. Het behalen van een scheidsrechterkaart verhoogt je eigen spelregelkennis en daarmee het spelplezier in je eigen team. Zeker gezien de beoogde ledengroei van onze vereniging, met de daaraan gekoppelde voorwaarde van kwaliteitsbehoud, vraagt dit om een actief beleid op het gebied van arbitrage. Om te komen tot voldoende arbitrage op alle niveaus is een positieve attitude t.a.v. het "fluiten" binnen de club noodzakelijk. Alleen dan kan arbitrage, zowel kwalitatief als kwantitatief, het gewenste niveau bereiken en behouden.
 
Het beleid van MHC Dash
Vanaf je 14e ben je verplicht je scheidsrechterskaart te halen. Er zijn per jaar 2 à 3 cursussen en je kan aan 1 van de cursussen meedoen. Je zult per e-mail een uitnodiging krijgen als je voor een opleiding wordt ingedeeld.
 
Scheidsrechtersregeling MHC Dash
Misschien is fluiten niet je hobby. Wel is het een taak die verplicht is bij MHC Dash als je aan de competitie deelneemt. Elke weekend zijn er gemiddeld 24 scheidsrechters nodig. Want zonder scheidsrechters, geen wedstrijden. Zelf ben je ook blij met mensen die jouw wedstrijd fluiten. Helemaal als ze dat ook nog goed en gemotiveerd doen.
 
Veel van jullie fluiten gewoon als ze worden worden opgesteld. Helaas komt het nog steeds voor dat fluiters niet komen opdagen, te laat komen of "via via" aangeven niet te kunnen fluiten om allerlei redenen. Wanneer je niet komt fluiten dupeer je twee teams.
 
Wij willen de scheidsrechtersregeling bij een ieder nogmaals onder de aandacht brengen, zodat ook de coaches en de ouders op de hoogte zijn van deze regeling.
  • De arbitragecommissie wijst per wedstrijd twee scheidsrechters aan, die de plicht en de verantwoordelijkheid hebben om die wedstrijd te fluiten.
  • Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij wekelijks tijdig de website raadpleegt om te zien of hij/zij is aangewezen om een wedstrijd te fluiten.
  • De scheidsrechter dient 15 minuten voor aanvang wedstrijd zich te melden bij de "blauwe jas". Dit voorkomt een hoop ergernis bij spelers en coaches en laat aan de tegenpartij professionaliteit zien .
  • Bij verhindering ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging.
  • Als je niet komt fluiten zonder voor vervanging te zorgen, zal je bij de volgende thuiswedstrijd 1 wedstrijd extra fluiten.
  • Wanneer je dan alsnog niet komt opdagen dan zal hij/zij ter verantwoording worden geroepen bij de Strafcommissie van MHC Dash.
Spelregels
Voor een overzicht van de spelregels, specifiek geschreven voor scheidsrechters, en voor tips en richtlijnen voor scheidsrechters, klik hier.
 
Vervanging scheidsrechter
Het is de zorg en verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om bij verhindering tijdig voor adequate (dat wil zeggen: tenminste van hetzelfde niveau) vervanging zorg te dragen en dit voorafgaand aan de wedstrijd via de e-mail aan de arbitragecommissie door te geven. De scheidsrechter is en blijft ervoor verantwoordelijk dat de door hem/haar aangezochte vervang(st)er daadwerkelijk verschijnt om de desbetreffende wedstrijd te fluiten.
 
Inrooster van scheidsrechters
Het inroosteren van individuele scheidsrechters "Scheidsrechter DashBoard" is een uiterst zorgvuldige klus. Elke scheidsrechter wordt op naam, kwaliteit en beschikbaarheid ingeroosterd.
 
Bij MHC Dash wordt er gebruik gemaakt van een langere termijn planning.
Het seizoen wordt verdeeld conform de planning wedstrijdcommissaris over 4 termijnen: najaar (voorcompetitie), periode na de herfstvakantie, zaalcompetitie en voorjaar (reguliere competitie).
Het scheidsrechterrooster wordt gepubliceerd op de MHC Dash site.
 
Communicatie
Het scheidsrechtersrooster wordt gepubliceerd op de MHC Dash website. Daarnaast wordt er wekelijks een e-mail gestuurd naar de betreffende scheidsrechters die het komend weekend moet fluiten. Ook zal er nog een publicatie zijn op het daarvoor bestemde scheidsrechtersbord in de kantine en zal de betreffende scheidsrechter nog gebeld worden door de dienstdoende "blauwe jas”.
 
Scheidsrechterscommissie
Voor de samenstelling van de arbitragecommissie van MHC Dash zie het overzicht van Bestuur en commissies op de website.
 
Teams
Goudsponsor
Zilversponsor
Bronssponsor