Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 22 april 2018
Tijd T/U Team Tegen team
14:30 Uit Heren 2 Mixed Hockey Club Leeuwarden H2 (O)

zaterdag 12 mei 2018
Tijd T/U Team Tegen team
09:30 Thuis Jongens 8E1 Mixed Hockey Club Leeuwarden J8E1
Selectiebeleid 

 

Selectiebeleid A t/m C leeftijd

 

 

Selectiebeleid

 

De doelstelling van het selectiebeleid is om spelers/speelsters van Dash in de A t/m C leeftijd de kans te geven om op het eigen niveau te hockeyen. Hierdoor worden de onderlinge niveauverschillen binnen een team (daar waar mogelijk) zo klein mogelijk gehouden waardoor het meeste plezier en voldoening gehaald wordt uit het hockeyspelletje. Daarnaast bestaat de overtuiging, die ook door de KNHB als speerpunt wordt aangedragen, dat het voor de spelers op hockeytechnisch gebied het beste is voor de eigen ontwikkeling om (zoveel mogelijk) op het eigen niveau te hockeyen. Bovendien kan op die manier iedereen een volwaardige plaats innemen binnen zijn of haar team. Het gaat daarbij niet om een "goed" of "slecht" team maar om een zo passend mogelijk team. Met deze gedachte in ons achterhoofd proberen wij de selectieprocedure zo goed mogelijk te doen om te zorgen dat hockeyen voor iedereen uitdagend, leerzaam en vooral leuk blijft.

 

Selectieprocedure

Omdat de teamindeling ook gevolgen heeft voor de spelers / speelsters is het van groot belang dat het selecteren op een zorgvuldige, transparante en eerlijke manier gebeurt. Om zoveel mogelijk vragen weg te nemen en het hele proces voor iedereen te verduidelijken zullen we de exactemanier van handelen hier uiteen zetten. Hiermee hopen wij twijfels wat betreft eerlijkheid en zorgvuldigheid weg te nemen.

 

Waar selecteren wij op?

Als eerste moet duidelijk zijn wat de criteria zijn waarop de selectie gebaseerd is en bij Dash is dit als volgt:
  • We starten de selectie met het kijken naar de individuele technische en tactische vaardigheden van een speler/speelster. Dit zijn dus puur de hockeyende kwaliteiten.
  • Daarnaast selecteren we op facetten als mentaliteit, persoonlijkheid, sportiviteit en inzet.
 
In het geval van een extreem goede technische vaardigheid kan het zijn dat een te jonge speler/ speelster de kans krijgt om op zijn/haar niveau te gaan spelen in een hogere leeftijdklasse

 

 

Om een goede inschatting te kunnen maken van elke speler/speelster verzamelen wij informatie over de speler/speelster uit de volgende bronnen:

 

Beoordeling door trainers en coaches.

Bij de beoordeling worden de trainers en de coaches van de spelers/speelsters ingeschakeld. Alle trainers en coaches vullen tijdens de winterstop een beoordelingsformulier in waarop ze alle spelers op een aantal vooraf vastgestelde punten beoordelen. Aan het einde van het seizoen wordt er nogmaals een beoordelingsformulier door de trainers en coaches ingevuld. Zo worden de prestaties gedurendehet seizoen en onderlinge verhoudingen binnen het team duidelijk weergegeven.

 

Beeldvorming tijdens seizoen

Een "scouting team” gaat gedurende het seizoen bij verschillende teams kijken om beeldvorming te krijgen van de teamprestaties en de individuele rollen daarin. Het scouting team observeert zowel bij trainingen als bij wedstrijden.

 

Op basis van de beeldvorming tijdens het seizoen door scouts en de beoordeling door trainers en coaches, kan er een eerlijke en objectieve selectie gemaakt worden.

 

Het selectieproces vindt gedurende het gehele seizoen plaats en kent 3 perioden:

Augustus - November

Op basis van de teamsamenstellingen die in juni van het voorgaande seizoen bekend zijn gemaakt, staat de samenstelling van de teams tot aan de winterstop vast.Tijdens deze periode zullen de selectieteams wel worden gevolgd om "opvallend” zwakke plekken in de teamsamenstelling te signaleren. Ook teambuilding is in deze periode een belangrijke aandachtspunt waarbij de verantwoordelijkheid bij trainer/coach ligt en vanuit de technische commissie zo nodig ondersteuning gegeven wordt. De TC zal op een zo positief mogelijke manier de focus leggen op de zaken die heel goed lopen , maar de TC spreekt spelers/speelsters die in negatieve zin opvallen ook aan op hun instelling/gedrag. Corrigerende maatregelen worden in de winterstop zo nodig geëffectueerd.

 

December – Januari

Beoordelingsformulier wordt door zowel de trainer en coach afzonderlijk van elkaar ingevuld en aangeboden aan de TC. Daarna volgt evaluatie van de eerste competitiehelft tussen TC en trainer/coaches. TC beslist over de eventuele aanpassing van de samenstelling van teams. Besluiten worden onmiddellijk en rechtstreeks gecommuniceerd aan trainer, coach, ouders/verzorgers en speler/speelster. We proberen tussentijdse verschuivingen wel tot een minimum te beperken.

 

Februari - Juli

In deze periode worden de volgende zaken uitgevoerd:

·Vaststellen van de omvang van de verschillende leeftijdscategorieën in het volgende seizoen en daaraan gekoppeld het aantal in te schrijven teams.

·Verzamelen informatie alle spelers/speelsters door te inventariseren bij trainers en coaches.

·Organiseren van selectietrainingen en –wedstrijden waarbij objectieve beoordelaars de individuele prestaties vastleggen.

·Vaststellen indicatieve lijsten met teamsamenstelling door TC

 

De teamsamenstellingen worden vervolgens in overleg met de trainer/coach door de TC definitief vastgesteld. De "A1, B1 en C1 teams” bestaan in principe uit 13 à 14 spelers/speelsters en in voorkomende gevallen kan hier door de TC van afgeweken worden. Dit heeft onder andere te maken met aantal beschikbare spelers/speelsters in de betreffende leeftijdscategorie.

 

De nieuwe teamindelingen worden in juni op de website van Dash bekend gemaakt.

 
Teams
Goudsponsor
Zilversponsor
Bronssponsor