Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 22 april 2018
Tijd T/U Team Tegen team
14:30 Uit Heren 2 Mixed Hockey Club Leeuwarden H2 (O)

zaterdag 12 mei 2018
Tijd T/U Team Tegen team
09:30 Thuis Jongens 8E1 Mixed Hockey Club Leeuwarden J8E1
Taken 

Technische Commissie
 
1. Algemene taken en verantwoordelijkheden
 
De TC heeft de volgende algemene taken en verantwoordelijkheden:
 • Het Bestuur adviseren over het beleid op hockeytechnisch gebied betreffende jongste jeugd, jeugd, senioren en recreanten.
 • Opstellen en realiseren van het technische beleid
 • Opstellen en realiseren van het selectiebeleid
 • Sterkte teamindeling in de gaten houden in overleg met coaches
 • Teams samenstellen en inschrijving veld en zaal teams invullen en naar KNHB + Wedstrijdsecretaris sturen.
 • Publiceren spelerslijsten
 • Competitie indeling voorbereiden
 • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden.
 • Eventueel ingrijpen bij probleemteams
 • Werven, adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers
 • Opstellen van het schema blauwe jas + scheidsrechtersbegeleiding.
 • Trainerscontracten opstellen in overleg met voorzitter bestuur.
 • Bijwonen Perzische markt
 • Toernooien bekendmaken

2. Samenstelling TC en individuele taken en verantwoordelijkheden
 
Voorzitter TC
 
De voorzitter TC heeft de volgende taken:
 • Adviseren Bestuur en regelen van alle zaken op hockeytechnisch gebied, in samenwerking met de ondersteunende commissies waaronder het opstellen en realiseren van het technische beleid alsmede het selectiebeleid
 • Organiseren en voorzitten van het TC overleg
 • Coördineren TC – Coach overleg
 • Coördineren inschrijving teams Veld en Zaal
 • Coördineren teamindelingen
 • Coördineren afvaardiging ‘Perzische Markt’ Veld en Zaal

Wedstrijdsecretaris
 
De wedstrijdsecretaris heeft de volgende taken:
 • Planning wedstrijden en tijden
 • Plannen "Blauwe Jas” op zaterdag
 • Contacten met verenigingen bij afgelastingen en het verzetten van wedstrijden
 • Bij afgelastingen uitwedstrijden z.s.m. informeren van de eigen coaches
 • Bij afgelastingen thuiswedstrijden de wedstrijdsecretarissen van de tegenstander(s), de eigen coach(es) en kantinecommissie z.s.m. informeren
 • Reserveren velden voor de wedstrijddagen
 • Deelname aan de vergaderingen van de Technische Commissie

Coördinator Senioren/Recreanten
 
De coördinator Senioren/Recreanten heeft de volgende taken:
 • Samenstellen van de Seniorenteams in overleg met de TC
 • Werven en toewijzen van coaches voor de teams
 • Indelen van nieuwe leden
 • Doorgeven teamindeling aan coaches en de beheerder van de ‘Dashssite’
 • De coaches / aanvoerders informeren over de samenstelling van hun team
 • Na ontvangst van het opgaveformulier voor de districtscompetitie (juni, oktober, februari): opgave van teams per categorie en sterkteniveau
 • Deelname aan de vergaderingen van de Technische Commissie

Coördinator Jeugd 11-tallen
 
De coördinator Jeugd 11-tallen heeft de volgende taken:
 • Samenstellen van de Jeugdteams, D1 t/m A1, in overleg met de TC
 • Werven en toewijzen van coaches voor de teams
 • Indelen nieuwe leden + informeren ouders
 • Organiseren TC – Coach vergaderingen Jeugd
 • Doorgeven teamindeling aan coaches en de beheerder van de ‘Dashssite’
 • Na ontvangst van het opgaveformulier voor de districtscompetitie (juni, oktober, februari): opgave van teams per categorie en sterkteniveau
 • Contacten met jeugdbestuur over feesten en andere activiteiten voor de jeugd.
 • Voortgang naar senioren bepalen en afstemmen met coördinator Senioren
 • Deelname aan de vergaderingen van de Technische Commissie

Coördinator Jongste Jeugd
 
De coördinator Jongste Jeugd heeft de volgende taken:
 • Samenstellen van de Jongste Jeugdteams, F t/m D8, in overleg met de TC
 • Werven en toewijzen van coaches voor de teams
 • Informeren en ondersteunen van de coaches
 • Organiseren TC – Coach vergaderingen Jongste Jeugd
 • Beheren van de n.a.w. gegevens van de Jongste Jeugd per team
 • Indelen nieuwe leden + informeren ouders
 • Doorgeven teamindeling aan coaches en de beheerder van de ‘Dashssite’
 • Na ontvangst van het opgaveformulier voor de districtscompetitie (juni, oktober, februari): opgave van teams per categorie en sterkteniveau.
 • Aan het eind van het seizoen doorgeven van toekomstige D-spelers aan de Jeugd 11-talcoördinator.
 • Informatie publiceren op de Dash-site (bijv. toernooien, betrokkenheid ouders etc.)
 • Deelname aan de vergaderingen Jongste Jeugd coördinatoren van het district Noord
 • Up to date houden van de adressenlijst van de Jongste Jeugdcoördinatoren van andere clubs
 • Organiseren opleiding spelbegeleiders in samenwerking met opleidingscommissie
 • Deelname aan de vergaderingen van de Technische Commissie

Trainingscoördinator
 
De trainingscoördinator heeft de volgende taken:
 • Opstellen en uitvoeren trainingsbeleidsplan
 • Aanstellen en begeleiden van trainers
 • Organiseren van opleidingen voor trainers
 • Het toetsen en borgen van de kwaliteit van de trainers
 • Opstellen van het trainingsschema en afstemming hiervan met de trainers
 • Aanvragen velden voor de trainingen bij gemeente
 • Deelname aan de vergaderingen van de Technische Commissie

Scheidsrechterscommissaris
 
De scheidsrechterscommissaris heeft de volgende taken:
 • Organisatie en indeling van scheidsrechters voor alle wedstrijden
 • Verzorgen communicatie naar leden per mail en via de verenigings website
 • Verzorgen communicatie met arbitragecoördinator van het district
 • Organiseren van scheidsrechterscursussen, zowel voor senioren als junioren
 • Organiseren van begeleiding voor scheidsrechters in opleiding.
 • Organiseren van opfrisavonden, bij- en nascholingen voor bestaande scheidsrechters samen met de (verenigings)docent.
 • Informeren van scheidsrechters, coaches en trainers over eventuele nieuwe spelregels en reglementen.
 • Opstellen van een arbitrageplan (met daarin o.a. het beleid t.a.v. opleiding scheidsrechters en inzet scheidsrechters).
 • Aanschaf en beheer van scheidsrechtersmaterialen.
 • Afwikkeling van gele en rode kaarten in overleg met voorzitters bestuur en TC.
 • Stimuleren en enthousiasmeren van scheidsrechters voor de CS+ en Bondsscheidsrechters opleiding.
 • Controle en eventueel sanctioneren fluiters die niet op komen dagen via strafcommissie
 • Deelname aan de vergaderingen van de Technische Commissie

Zaalcommissie
 
De zaalcommissie heeft de volgende taken:
 • Organisatie zaalwedstrijden
 • Beschikbaar stellen wedstrijdformulieren
 • Uitslagen doorgeven aan KNHB
 • Zaalbezetting en scheidsrechters plannen in samenwerking met de scheidsrechterscommissaris.
 
Teams
Goudsponsor
Zilversponsor
Bronssponsor