Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 22 april 2018
Tijd T/U Team Tegen team
14:30 Uit Heren 2 Mixed Hockey Club Leeuwarden H2 (O)

zaterdag 12 mei 2018
Tijd T/U Team Tegen team
09:30 Thuis Jongens 8E1 Mixed Hockey Club Leeuwarden J8E1
Algemene principes bij EHBSO (eerste hulp bij sportongevallen) 

Als een hockeyongeval (letsel/ blessure) zich voordoet, is er meestal geen (para)medische hulp ter plaatse aanwezig. Het slachtoffer is dus eerst afhankelijk van de hulp van omstanders. Bijvoorbeeld de trainer of coach , spelers of ouders.

Een ongeval is altijd schrikken voor het slachtoffer en ook voor de omstanders. Het is belangrijk in een dergelijk geval de rust te bewaren. ( Paniek is altijd een slechte raadgever).
Je moet hierbij eerst letten op de veiligheid van het slachtoffer en de omstanders. Bijvoorbeeld het spel stilleggen, niet sjorren aan het slachtoffer, beschermen tegen afkoeling.
Als het ongevalmechanisme nog niet duidelijk is, vraag dan wat er precies is gebeurd en wat de klachten zijn.
Probeer je rust over te brengen op het slachtoffer. Dat vereist persoonlijke inzet en tact. Hoewel elke situatie anders is kunnen de volgende algemene wenken van pas komen.
  • Laat het slachtoffer nooit alleen en vertel hem ook dat u hem niet alleen laat.
  • Reageer eerlijk op vragen van het slachtoffer. Het wekt geen vertrouwen om de situatie mooier voor te stellen dan die in werkelijkheid is. Doe geen voorspellingen, dat is voor een arts al lastig.
  • Kijk vriendelijk, spreek rustig en duidelijk. Blijf in het gezichtsveld van het slachtoffer.
  • Vertel het slachtoffer steeds wat u gaat doen en of het pijn gaat doen: dit vertellen schept vertrouwen en is voor uzelf een geheugensteuntje om niets te vergeten. Voer uw handelingen gestructureerd uit en laat u eventueel assisteren door omstanders.
  • Houd rekening met het feit dat kinderen geen minivolwassenen zijn en daarom een eigen aanpak/benadering behoeven. Doe bijvoorbeeld eerst voor, wat u verlangt van het kind, als u hem een opdracht geeft.
  • Als het slachtoffer een bril draagt: laat hem/haar die zo mogelijk dan ophouden. - Maak het voor het slachtoffer zo aangenaam mogelijk. Zorg voor de noodzakelijke bescherming tegen regen, wind en kou.
  • Vraag het slachtoffer wie eventueel gewaarschuwd moet worden.
  • Hem/haar aanraken kan helpen, bijvoorbeeld het vasthouden van een hand.
  • Als de situatie het toestaat, ondersteun of til het slachtoffer naar het clubhuis.
  • Zorg, als dat nodig is, voor professionele hulp.

ALGEMENE PRINCIPES BIJ EHBSO

Bewaar de rust voor jezelf, het slachtoffer en de omstanders
Let op de veiligheid van jezelf, het slachtoffer en de omstanders
Stel het slachtoffer gerust
Als de situatie het toelaat, ondersteun of til het slachtoffer naar het clubhuis
Zorg, als dat nodig is, voor professionele hulp.

 

VOORBEELDEN VAN PANIEK GEDRAG:
SCHREEUWEN OM IJS
ZONDER VRAGEN DE SCHOEN ZOMAAR UIT TREKKEN
HET SLACHTOFFER NAAR DE ZIJLIJN SLEPEN


EHBSO - Eerste hulp bij sport ongevallen MHC Dash versie 2014
Gebruik ook uw gezonde verstand
 
Teams
Goudsponsor
Zilversponsor
Bronssponsor