Teambegeleiding Senioren 
 
Bij de senioren is de aanvoerder tevens coach. Hij/zij zorgt voor de communicatie tussen de TC en het team, en is verantwoordelijk voor de opstelling en aanwezigheid bij de wedstrijden, en daarnaast voor de afhandeling van de wedstrijdformulieren. Begeleiding vanuit de TC gebeurt door de seniorencoördinator.
 
Er is geen overlegstructuur, gezien de geringe hoeveelheid seniorenteams kunnen zaken veelal onderling besproken en opgelost worden.
 
Teams
Goudsponsor
Zilversponsor
Bronssponsor